Suomen ensimmäinen Reilun kaupan koulu ja korkeakoulu

27.10.2009

Tampereen yliopistosta tuli tiistaina Suomen ensimmäinen Reilun kaupan korkeakoulu. Arvonimen voi saada korkeakoulu, joka sitoutuu kehittämään hankintojaan eettisemmiksi ja edistämään Reilua kauppaa omalla toiminnallaan. Tampereen yliopistossa kaikki tiedekunnat ja 18 ainejärjestöä ovat ottaneet käyttöönsä Reilun kaupan kahvin ja teen, ja niitä tarjotaan myös yliopiston kaikissa ravintoloissa.

"Olemme suunnattoman ilahtuneita saadessamme Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimen ensimmäisenä Suomessa. Tampereen yliopisto on ylpeä siitä, että se voi kantaa vastuuta hyvinvoinnista maailmanlaajuisesti", sanoi Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli.

Reilun kaupan arvonimi myönnettiin tiistaina myös toiselle oppilaitokselle, kun Perheniemen evankelisesta opistosta tuli Suomen ensimmäinen Reilun kaupan koulu. Arvonimeä myönnetään sitä hakeville kouluille samoin perustein kuin korkeakouluille myönnettävää arvonimeä. Perheniemi sisällyttää Reilun kaupan teemat kaikkien linjojensa opintosuunnitelmaan ja järjestää vuosittain yhden kokonaisen opintopäivän eettisestä kuluttamisesta ja Reilusta kaupasta.

Reilun kaupan korkeakoulu- ja Reilun kaupan koulu -kampanjoissa ovat mukana Reilun kaupan edistämisyhdistys ry, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Suomen lukiolaisten liitto SLL ry ja Reilun kaupan puolesta Repu ry.