Vallankumous lautasella – omantunnon ostamisesta todellisiin muutoksiin ruokajärjestelmässä

huhtikuun 16. klo 16:00

On arvioitu, että ruokajärjestelmää järkevöittämällä maapallo voisi ruokkia jopa kolme miljardia ihmistä nykyistä enemmän. Niin ikään on laskettu, että karjatalouden vähentyminen vaikuttaisi merkittävällä tavalla globaalien kasvihuonekaasupäästöjen määrään. Vähemmällä lihansyönnillä kyetään vähentämään myös tuotantoeläinten kuolemia sadoilla miljoonilla yksilöillä.

Vaikuttaisi siis siltä, että lautasellamme olisi avaimet suoranaiseen ruokavallankumoukseen. Mutta missä määrin pystymme vaikuttamaan globaaliin ruokajärjestelmään yksilötason ruokavaliomuutoksillamme? Missä määrin valintamme pystyvät ohjaamaan järjestelmää kestävämpään ja solidaarisempaan suuntaan? Mitä muita kysymyksiä meidän tulisi ottaa huomioon? Entä miten ruokavallankumous saataisiin leviämään, ja millä keinoin varmistettaisiin, ettei siihen osallistuminen jäisi kiinni henkilön taloudellisesta asemasta?

Vallankumous lautasella -tilaisuudessa aiheesta ovat keskustelemassa asiantuntijat, jotka tarkastelevat teemaa ekologisen kestävyyden, solidaarisen ruoantuotannon ja eläinoikeuskysymysten näkökulmasta.

Missä: Oma Maa -lähiluomuravintola
Milloin: lauantaina 16.4. klo 16-17.30
Tapahtuma Facebookissa

Tilaisuuden järjestävät Solidaarisuustalous-verkos
to, Eettisen kaupan puolesta ry, Animalia ja Oma Maa -osuuskunta. Tapahtuma on osa Suomen sosiaalifoorumia.


***

Mikä Suomen sosiaalifoorumi?

Sosiaalifoorumi kokoaa yhteen erilaiset yhteiskunnalliset liikkeet ja verkostot ja herättää keskustelua ajankohtaisista globaaleista sekä paikallisista yhteiskunnallisista aiheista. Sosiaalifoorumi on osa maailmanlaajuista sosiaalifoorumi -liikettä ja noudattaa Maailman sosiaalifoorumin periaatteita. Vuoden 2016 sosiaalifoorumi järjestetään yksipäiväisenä pop up -tapahtumina eri puolilla Helsinkiä, jotka koostuvat seminaareista, työpajoista, teatterista ja elokuvista.
Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Lisätietoja Suomen sosiaalifoorumista:

www.sosiaalifoorumi.fi
www.facebook.com/sosiaalifoorumi
Twitter: @Sosiaalifoorum1
Instagram: sosiaalifoorumi