Veroparatiismatkat -kampanjan koulutus Turussa

elokuun 11. klo 17:00

Yritysten verovälttely on väärin. On aika vaikuttaa. Tule mukaan Veroparatiisimatkat -kampanjaan! Tervetuloa Veroparatiisimatkat -kampanjan aktiivikoulutukseen Turussa 11.8.

Mikä kampanja?
Veroparatiisimatkat on vuonna 2013 aloitettu kampanja, jossa on mukana Attac, Kepa, Changemaker –verkosto, Eettisen kaupan puolesta, Finnwatch, Kehys, Pelastakaa Lapset, Globbarit -verkosto ja Maan ystävät.

Kampanjan on tarkoitus tuoda esille suuryritysten verovälttelyyn liittyviä ongelmia sekä esittää konkreettisia vaatimuksia Suomen hallitukselle ongelman kitkemiseksi. Suuryritysten verovälttelyn vuoksi globaalin etelän kehittyvät valtiot eivät pysty saattamaan omaa talouttaan kestävälle pohjalle. Myös globaalin pohjoisen ja Suomen julkinen budjetti kärsii verovälttelystä. EU-tasolla yritykset jättävät vuosittain jopa tuhat miljardia euroa veroja maksamatta!

Lisätietoa kampanjasta täältä.

Mitä tehdään?
Tänä vuonna keskitytään erityisesti maakohtaisen veroraportointivelvoitteen laajentamiseen kaikkiin suomalaisyrityksiin. Maakohtainen veroraportointi velvoittaisi monikansalliset yritykset sekä niiden tytäryhtiöt raportoimaan vuosittain mm. tekemiensä voittojen sekä maksamiensa verojen määrät. Lisäämällä läpinäkyvyyttä liiketoimintaan käy yritysten verovälttely yhä hankalammaksi ja viranomaisten sekä kansalaisten, tiedotusvälineiden ja poliitikkojen työ verovälttelyn kitkemiseksi helpommaksi.

Osana kampanjaa kerätään vetoomusta maakohtaisen veroraportointivelvoitteen tiimoilta osoitteessa piikkikii.fi. Vetoomus luovutetaan syksyllä eteenpäin poliittisille päättäjille osana eduskuntaan suunnattua vaikuttamistyötämme.
Lisäksi osallistutaan seitsemään kesätapahtumaan ympäri Suomea ja tuodaan sitä kautta aihetta tutuksi ihmisille.

Kansalaisten aktivismi ja tempaukset ovat keskeisiä kampanjassa. Tähän kaivataan teidän kaikkien apua. Tervetuloa ideoimaan ja suunnittelemaan Turkuun Metalli 49:n tiloihin 11.8. klo 17-20.

Tarkempia tietoja aiheesta, lukemista, videoita ja toimintaideoita löydät myös Globbarien oppaasta toimintaan vero-oikeudenmukaisuuden puolesta.

Ilmoittaudu koulutukseen 6.8. mennessä ja/tai kysy lisää kampanjasta osoitteesta heli.mahkonen (at) gmail.com

Kampanja kustantaa toiselta paikkakunnalta tulevien osallistujien matkakustannukset halvimman kulkuneuvon hintojen mukaisesti koulutukseen ja takaisin.

Kerro ilmoittautumissähköpostissa:

  •     nimi ja sukunimi
  •     mistä sait kuulla kutsusta
  •     toimitko jossain muissa järjestöissä tms.
  •     mahdollisista omista erikoisosaamisalueista tai tietyistä mielenkiinnonkohteista kampanjaan liittyen
  •     s.postiosoitteesi ja puhelinnumerosi
  •     tarvitsetko matkakorvauksia (jos tulet toiselta paikkakunnalta, matkakorvaukset maksetaan matkalippua/kuittia vastaan).


Toivottavasti näemme koulutuksessa!