Solidaarisuustalousverkoston tapaaminen

kesäkuun 5. klo 17:00

Tule kartoittamaan solidaarisuustalouden muotoja ja toimijoita yhdessä Eetin ja muiden järjestöjen kanssa - tehdään yhdessä toisenlainen talous näkyväksi! 

Kaikille avoin solidaarisuustalousverkoston tapaaminen kesäkuussa 5.6.2015 klo 17, os. Kaarlenkatu 15!

*In English below

Solidaarisuustalous on oikeudenmukaisempaan, kestävämpään ja demokraattisempaan talouteen tähtäävää toimintaa, joka toimii vaihtoehtona valtavirran talousajattelulle ja voiton maksimoinnille. Solidaarisuustalous on aikapankkeja, vaihtopiirejä, yhteiskunnallisia yrityksiä, osuuskuntia, omavaraisviljelyä ja paljon muuta.

Miten mukaan toimintaan?

Solidaarisuustalouden kartoitus on prosessi, jossa tehdään näkyväksi ja kootaan yhteen toimijoita, jotka tekevät toisenlaisesta taloudesta totta rakentamalla demokraattisia toimintamalleja. Keskeistä on demokraattisten arvojen näkyminen käytännössä: taloudellinen toiminta, joka haastaa voitontavoittelun, kilpailullisuuden ja kuluttaja-ajattelun ja joka toteuttaa käytännössä oikeudenmukaisuuden, moniarvoisuuden, tasa-arvon, demokratian, ekologisuuden ja autonomian arvoja.  

Tulosten pohjalta kootaan helppokäyttöistä nettikarttaa osana maailmanlaajuista TransforMap-kartoitusta. Hankkeessa kerätään tietoa OpenStreetMapiin, jota voidaan luonnehtia karttojen Wikipediaksi. Siihen kerättävät tiedot ovat monipuolisesti hyödynnettävissä erilaisiin helppokäyttöisiin karttasovelluksiin. Suomessa kartoitetut toimijat tulevat siis näin suoraan osaksi maailmanlaajuista toimintaa.

Pääset mukaan karttaan ja verkostoon vastaamalla kyselyyn osoitteessa http://goo.gl/forms/n46A3J2kPh.

Kutsumme kaikki aiheesta kiinnostuneet mukaan verkoston tapaamiseen Helsinkiin perjantaina 5.6.2015 klo 17, os Kaarlenkatu 15!

Tapaamisessa käymme läpi ajankohtaisia kysymyksiä murroksessa olevasta talouskeskustelusta ja -liikehdinnästä, pohdimme verkoston toimintatapoja sekä tapaamme toisiamme antoisien keskustelujen parissa.

Tervetuloa mukaan!

Yhteydenotot ja tiedustelut:

Ruby van der Wekken (050 436 2171) & Tuomo Alhojärvi (040 777 8416) Solidaarisuustalous kollektiivista

Lotta Staffans (050 349 5230, lotta@eetti.fi), Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti). Eetti on mukana Euroopan laajuisessa solidaarisuustaloutta edistävässä hankkeessa, jossa mm. kerätään hyviä käytäntöjä solidaarisuustaloudesta eri puolilta maailmaa:http://www.eetti.fi/solidaarisuustalous

Anna Latva-Pukkila, Suomen luonnonsuojeluliitto, (anna.latva-pukkila@sll.fi, 0400 460 250). Suomen luonnonsuojeluliiton tavoitteena on edistää maapallon kantokyvyn rajoissa toimivaa ja hyvinvointia oikeudenmukaisesti jakavaa kohtuutaloutta. Lisätietoa kohtuutaloushankkeesta: http://www.sll.fi/kohtuutalous 

Laura Kumpuniemi, Kansainvälinen solidaarisuustyö, (laura@kvsolidaarisuustyo.fi). Kansainvälinen solidaarisuustyö tekee työtä oikeudenmukaisemman globaalin talouden puolesta ja on nostanut solidaarisuustaloutta esille todellisena vaihtoehtona vuonna 2014 toteutetussa viestintähankkeessa. http://kvsolidaarisuustyo.fi/uusi-talous/

*In English:

Eetti together with other organisations is building a stronger network of actors working on solidarity economy. If you are interested in promoting economic models based on democracy, equality, justice and autonomy, you are most welcome to join our next solidarity economy network meeting on Friday June 5th at 5 pm at Kaarlenkatu 15, Helsinki. For more information in English, please contact Lotta: lotta(at)eetti.fi, 0503495230.