Verkkopalvelu opastaa kestävään elektroniikan käyttöön

29.4.2015

Eetin tänään julkaisema verkkosivusto opastaa valtiota ja kuntia vastuullisempaan tietotekniikan käyttöön. Osoitteesta eetti.fi/vastuullinentekniikka löytyvän oppaan ohjeet ja esimerkit kattavat tietotekniikkalaitteiden ja -palveluiden koko elinkaaren valmistuksesta hankintoihin, käyttötapoihin ja kierrätykseen.

Vastuullisuushaasteet liittyvät esimerkiksi laitteiden tuotantoketjun työehtoihin ja ihmisoikeuksiin, niiden koko elinkaaren aikaiseen suureen ympäristökuormitukseen sekä kasvavassa määrin myös toimittajien oikeudenmukaisen veronmaksun kaltaiseen taloudelliseen vastuullisuuteen.

Hankintapolitiikalla on keskeinen rooli.

Arvioidaan, että joka viides tietokone Euroopassa olisi julkisen sektorin toimijan ostama. Hankintojen suuren volyymin vuoksi niissä noudatettavilla periaatteilla ja käytännöillä on huomattava vaikutus markkinoiden, yritysten ja toimintapojen kehitykseen yleisemmin, sivuston julkaisseen Eettisen kaupan puolesta ry:n toiminnanjohtaja Lotta Staffans sanoo.

Staffansin mukaan tietotekniikan käytöstä aiheutuva ympäristörasite huomioidaan hankinnoissa jo hyvin, mutta laitteiden tuotantovaiheen kestävyyttä ei juurikaan. Esimerkiksi kannettavien elektroniikkalaitteiden ilmastokuormituksesta 60–85 prosenttia syntyy kuitenkin valmistuksessa.

Sosiaalinen kestävyys tunnistetaan periaatetasolla, mutta sen soveltaminen hankinnoissa on ollut vähäistä. Taloudellisesta vastuusta vasta keskustellaan edistyneimmissä piireissä.

EU:n uusi hankintadirektiivi antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet vastuullisuuden huomioimiseen hankinnan eri vaiheissa. Olisi tärkeää, että Suomen käynnissä olevan hankintalakiuudistuksen yhteydessä kestävyyskriteerit saisivat erityishuomion.

Myös poliittinen tuki ja neuvontapalvelut ovat tärkeitä, jotta hankintayksiköt osaavat ja uskaltavat tehdä mahdollisimman kestäviä hankintoja. Kuntatasolla paikallispäättäjien tulisi selvästi linjata vastuullisuuden puolesta.

Hankintayksiköiden ei kuitenkaan pidä jäädä odottelemaan, vaan sisällyttää rohkeasti aiempaa kunnianhimoisempia kestävyyskriteereitä. Toivomme nettioppaan antavan siihen eväitä.

Sivustolta löytyy myös käytännön vinkkejä ympäristökuorman keventämiseen.

Laitteita ei tulisi pitää päällä silloin kuin niitä ei käytetä. Tietokonevälitteiset puhelinkokoukset vähentävät matkustamista ja tehostavat työskentelyä. Turhaa tulostamista on syytä välttää, Staffans luettelee.

Erityisen tärkeää olisi pidentää tietoteknisten laitteiden käyttöikää. Päivitettävyyden huomioiminen hankintavaiheessa on keskeistä, mutta käyttöikää voi jatkaa myös esimerkiksi vaihtamalla kevyempään ohjelmistoon tai kierrättämällä laitteita yksiköiden välillä.

Lisätiedot

Lotta Staffans, toiminnanjohtaja, Eettisen kaupan puolesta ry, 050 349 5230

www.eetti.fi/vastuullinentekniikka