Vapaakauppasopimukset ja kehittyvät työoikeusnormit - tie ojasta allikkoon

huhtikuun 25. klo 14:00

Vapaakauppasopimukset TTIP, CETA ja TPP ovat aiheuttaneet kansalaisyhteiskunnan ja ay-liikkeen taholta valtaisan vastustuksen ryöpyn. Sopimusten on sanottu merkitsevän uhkaa muun muassa eurooppalaisille työelämän normeille, joiden parantamiseksi tehty kova työ uhkaa valua hukkaan.

Vapaakauppasopimukset vaikuttavat kuitenkin myös globaalissa etelässä. Tilaisuudessa pohditaan, miten kahdenkeskisten vapaakauppasopimusten lisääntyminen sekä EU:n ja kolmansien maiden että EU:n ja USA:n välillä muuttaa globaalin etelän työntekijöiden asemaa ja heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa omiin työoloihinsa. Onko vapaakauppa tie parantaa etelän työntekijöiden asemaa vai kilpajuoksu kohti entistä huononpia työoloja?

Aiheesta ovat keskustelemassa tutkija Bonn Juego Jyväskylän yliopistosta ja Reza Chowdhury Equity and Justice Working Groupista. Keskustelua fasilitoi Ulla Immonen. Tilaisuuden kieli on englanti.

Tilaisuuden järjestävät: TTIP-verkosto, AEPF Suomi, CRASH, Eetti ja Attac, ja se pidetään luokassa 22, Helsingin ruotsinkielinen työväenopisto Arbis (Dagmarinkatu 3)

https://www.facebook.com/events/1386792291645439/