Maailma koulussa -seminaari Helsingin OKL:ssä

marraskuun 24. klo 10:15

Eetti osallistuu Kepan koordinoiman verkoston yhdessä järjestämään Maailma koulussa -seminaariin Helsingin opettajainkoulutuslaitoksella maanantaina 24.11. Mukaan toivotaan erityisesti opettajaopiskelijoita, mutta vapaita paikkoja työpajoissa ja luennolla on muutamia muillekin kiinnostuneille. Lisätietoa päivän kulusta ja Maailma koulussa -tapahtumista täältä.

Maailma koulussa -seminaarissa tutustutaan globaalikasvatuksen mahdollisuuksiin ja merkitykseen kouluopetuksessa, opetussuunnitelmissa ja kasvatustyössä. Tänä vuonna syvennytään pohtimaan kriittisesti normeja.

Eetti ja Opettajat ilman rajoja -verkosto vetävät työpajan nro 9: Kehitysmaat mainosten, kuvien ja viestien takana

Mitä kehitysmaakuvien ja median välittämien viestien taakse kätkeytyy? Millainen todellisuus mainosten taakse piiloutuu? Miten kehitysmaista tulisi kertoa ja miten niitä tulisi kuvata? Työpajassa sukelletaan pohtimaan kuvien ja viestien eettistä käyttöä sekä mainosten välittämää kuvaa kehitysmaista. Esimerkiksi mainonnassa tieto tavaroiden elinkaarista ja tuotanto-oloista kehitysmaissa jää usein mielikuvien varjoon. Työpajassa tutustutaan vastamainoksiin ja niiden tekemiseen sekä eettisen viestinnän pelisääntöihin. Työpajan aihetta ja metodeja voi soveltaa esimerkiksi äidinkielen, maantiedon, historian, kuvaamataidon tai katsomusaineiden opetukseen. Työpajan järjestävät Eettisen kaupan puolesta ry eli Eetti sekä Opettajat ilman rajoja -verkosto.