Raportti paljastaa ongelmia viinitiloilla

12.12.2013

reilut rypäleet
Alkon ja ruotsalaisen Systembolagetin yhteisestä vastuullisuustyöstä huolimatta Chilen, Etelä-Afrikan ja Argentiinan viinitilojen työoloissa on useita puutteita.

Ruotsalaisen tutkimusjärjestön Swedwatchin tänään julkaiseman selvityksen mukaan tavallisimpia ongelmia viinitiloilla ovat matalat palkat, ammattiyhdistysaktiivien syrjintä sekä kovat työolot.

Swedwatch on tutkinut Systembolagetissa myytäviä viinejä, joita tuodaan neljältä Chilessä ja Etelä-Afrikassa sijaitsevalta tilalta. Samojen tilojen viinejä löytyy myös Alkon hyllyiltä. Chile on suurin alkuperämaa Suomessa myytäville viineille.

Alko ja Systembolaget ovat yhdessä muiden Pohjoismaiden alkoholimonopolien kanssa tehneet yhteistyötä hankintaketjujensa vastuullisuuden kehittämiseksi jo usean vuoden ajan. Alko noudattaa vuodesta 2012 BSCI-vastuullisuusjärjestelmän eettistä ohjeistusta ja edellyttää tavarantoimittajiltaan sitoutumista ohjeistukseen.

Swedwatchin raportti Chilen, Etelä-Afrikan ja Argentiinan viinitiloilta kuitenkin osoittaa, että työntekijöiden palkka ei riitä työntekijöiden perustarpeisiin, kuten ruokaan, asumiseen, vaatteisiin, sairaanhoitoon ja koulumaksuihin. Vain yhdessä neljästä selvitystä varten tutkitusta viinitilasta työntekijät kokivat, että he voivat järjestäytyä ammatillisesti ilman että työnantaja puuttuu asiaan.

- Eettinen ohjeistus ja tilojen tarkastukset eivät yksinään riitä näiden maiden huonojen työehtojen kitkemiseksi. Alkon ja Systembolagetin tulisi tehdä enemmän yhteistyötä paikallisten ammattiliittojen ja järjestöjen kanssa varmistaakseen, että työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan, sanoo Eettisen kaupan puolesta ry:n toiminnanjohtaja Lotta Staffans.

Systembolaget saa kuitenkin hyvän arvosanan avoimuudestaan selvityksen laatineelta Swedwatchilta.

Suomen Reilut rypäleet -kampanja ei suosittele kyseisistä maista tuotujen viinien boikotointia.

- Joulupöydän viinejä ostaessa kannattaa Alkossa kertoa, että viinien alkuperä kiinnostaa, suosittelee Staffans. Alkossa on myös merkitty eettiset viinit erikseen.

Reilut rypäleet -kampanjan tavoitteena on parantaa viinitilojen työntekijöiden työoloja kehittyvissä maissa. Kampanjan takana ovat Eettisen kaupan puolesta ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK.

 

Jutun kuvassa työntekijä leikkaa viiniköynnöksiä chileläisellä Miguel Torres -tilalla. Kuva: Lisa Karlsson/Swedwatch

Lisätietoja:

Swedwatchin raportti: http://www.swedwatch.org

Reilut rypäleet: www.reilutrypaleet.fi

Eettisen kaupan puolesta ry:n toiminnanjohtaja Lotta Staffans, 050 349 5230, lotta@eetti.fi

Swedwatchin tutkija Peter Edoff, +46 8 602 89 86, peter@swedwatch.org (raportin laatija)