Eetti mukana Maailma koulussa -seminaarissa

marraskuun 26. klo 12:15

Eetti sekä joukko globaalikasvatusta tekeviä järjestöt toivottavat Sinut, opettaja, tuleva opettaja tai kasvatustieteitä opiskeleva lämpimästi tervetulleeksi Maailma koulussa - globaalikasvatuksen mahdollisuudet -seminaariin! Seminaari järjestetään Helsingin yliopistolla (Siltavuorenpenger 10, auditorio I) maanantaina 26.11.2012 klo 10:15-16.

Maailma koulussa -seminaarissa tutustutaan globaalikasvatuksen mahdollisuuksiin ja merkitykseen kouluopetuksessa, opetussuunnitelmissa ja kasvatustyössä. Tänä vuonna syvennytään erityisesti pohtimaan opetuksen arvoja: miten arvojen tulisi näkyä koulussa? Mikä on opettajan rooli arvokasvattajana? Millaista tukea järjestöt tarjoavat arvojen käsittelyyn ja toteuttamiseen?

Ohjelma koostuu yleisöluennosta sekä työpajoista. Eetin ja WWF:n yhteisessä työpajassa pohditaan, mitä on kestävä kehitys ja vastuullinen kuluttaminen ja sitä, voiko maailmaa muuttaa syömällä. Kaksiosaisessa työpajassa perehdytään Eetin johdatuksella globaalien kehityskysymysten ja arkipäivän kulutuksen välisiin yhteyksiin. Työpaja antaa konkreettisia välineitä siihen, kuinka lasten ja nuorten kanssa voi käsitellä kulutuksen maailmanlaajuisia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Työpaja kannustaa opettajien rohkaisemaan nuoria kriittiseen ajatteluun ja pohtimaan ratkaisuja luonnonvarojen riittävyyteen ja maailmankaupan epäkohtiin.

WWF:n osuudessa paneudutaan pohtimaan ruokaa, joka on paitsi henkilökohtainen myös yhteinen asia. Ruuantuotanto muokkaa maailmaa ja aiheuttaa ympäristöongelmia. Vastuullisia ruokavalintoja tekemällä voimme olla turvaamassa ruuan riittävyyttä maailmassa, torjumassa ilmastonmuutosta ja suojelemassa lajeja uhanalaistumiselta.

Tervetuloa mukaan!

 

Lisätietoja seminaarista, tarkemmat aikatulut sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä.