Konsumenternas val har betydelse!

I min ungdom fick jag ofta höra uttrycket ”många bäckar små, blir till en stor å”. Det kunde gälla allt från att lägga grundstenarna i bygget av dagens välfärds-Finland till att samla ihop till nya gardiner till ungdomslokalen i byn. Men med denna princip levde man och den lärde en att ingen insats är för liten för att vara värdefull.

 I dagens läge kan uttrycket te sig något nött. Ändå är det ett av de viktigaste i konsumentval och upplysning. För vi kan göra skillnad med våra val. Skillnad för miljön och skillnad för levnadsförhållandena för någon annan. Det kan handla om att välja närodlat och ekologiskt, men det kan också handla om att välja varor som är rättvisemärkta. Rättvis Handel, eller Rejäl Handel som det också kallas, är ett sätt för oss konsumenter att veta att vi gör skillnad. Inte bara för någon, utan för många av de 1,2 miljoner familjeodlare som är anslutna till nätverket. Samtidigt vet vi att de får drägliga priser för sina varor.

Inget val vi gör är för litet för att ha betydelse. Det betyder också att vi konsumenter måste vara vakna – och att vi måste vilja göra hållbara val. Men vi måste också ha alternativ. Det får vi genom att påtala att vi vill ha exempelvis ekologisk, närodlad eller rättvisemärkt mat i vår by- eller kvartersbutik. Det gör vi också genom att köpa de produkter som uppfyller våra krav. Och det gör vi genom att välja caféer eller butiker som specialiserat sig på exempelvis kvalitativa inhemska råvaror eller importvaror som är rättvisemärkta. På det sättet visar vi vad som är viktigt för oss. Och ju fler som gör samma val – dess mer produkter och alternativ kommer att finnas som uppfyller våra krav.

Jag vill att mitt Finland skall vara solidariskt, jämlikt och att det skall ta hand om de som behöver det. Därför är jag med i politiken. Och därför försöker jag påverka till beslut som stöder just detta. Men att enbart se på vårt eget land är inte tillräckligt. Vi måste också se längre bort än så. För på sikt måste målet vara att alla i hela världen skall ha dessa förutsättningar och möjligheter som vi vill ge invånarna i vårt egna land. Det är naivt att tro att så skulle ske över en natt – eller att det skulle bli en enkel resa att nå detta. Men det skulle vara lika naivt att aldrig försöka göra skillnad, att aldrig bry sig. Därför vill jag alltid, via mina val, verka för en lite bättre värld. I den ekvationen är rättvisemärkta produkter ett utmärkt medel för att göra skillnad. Jag bryr mig – gör du?

Ulla-Maj Wideroos, riksdagsledamot, sfp