Kahvin Reilun kaupan lisää ja takuuhintaa nostetaan

22.3.2011

Reilun kaupan edistämisyhdistys

Kuva: Raisa-Kyllikki Karjalainen / Reilun kaupan edistämisyhdistys

Kahvituottaja Valeria Ochoa Nicaraguassa. Kuva: Raisa-Kyllikki Karjalainen / Reilun kaupan edistämisyhdistys

Reilun kaupan kahvista viljelijöille maksettava takuuhinta ja Reilun kaupan lisä nousevat. Kahvin maailmanmarkkinahinta on viime kuukausina noussut rajusti ja se on nyt korkeimmillaan neljääntoista vuoteen. Huhtikuun ensimmäisen päivän jälkeen tehtävissä sopimuksissa Reilun kaupan kahvin takuuhinta nousee 15 dollarisentillä, eli uudeksi takuuhinnaksi tulee 1,40 dollaria paunalta. Reilun kaupan lisää puolestaan nostetaan 10:stä 20 senttiin paunalta. Reilun kaupan lisästä 5 senttiä varataan tuottavuutta ja laatua parantaviin hankkeisiin.

Kahvin hinnan jyrkän nousun syynä ovat olleet muun muassa sijoittajien keinottelu kahvimarkkinoilla ja pienet sadot. Korkeampi markkinahinta on eduksi yksittäisille kahvinviljelijöille, mutta monet tuottajat ovat nyt huonommassa asemassa kuin aiemmin. Sääilmiöt, kuten tavallista rankemmat sateet ja pitkät kuivat kaudet ovat tuhonneet satoa. Vaikka kahvin kilohinta onkin nyt korkeampi kuin edellisvuosina, monilla viljelijöillä on vähemmän kahvia myytävänä, joten vuositulot jäävät aiempaa pienemmiksi.

Viljelijöiden tilannetta hankaloittavat myös tuotantokulujen kasvu muun muassa öljyn ja lannoitteiden hinnan nousun myötä. Monilla viljelijöillä ei myöskään ole varaa tehdä tarvittavia sijoituksia seuraavaa satoa varten, vaikka kahvipuun tuotantosykli sitä vaatisikin. Etenkin luomukahvin tuotanto kärsii, sillä se vaatii suuremman investoinnin kuin tavallinen kahvi. Luomukahvista maksettava erillinen luomulisä nousee 20 sentistä 30 senttiin per pauna.

Korkeampi takuuhinta ja Reilun kaupan lisä auttavat viljelijäyhteisöjä kohtaamaan maailmanmarkkinoilla tapahtuvat heilahtelut ja tekemään tarvittavat sijoitukset seuraavaa satoa varten.

Reilun kaupan takuuhinta on alin hinta, jonka viljelijät voivat saada Reilun kaupan kahvista. Viljelijät neuvottelevat myyntihinnan markkinoiden hintatason mukaisesti, kun markkinahinta on Reilun kaupan takuuhintaa korkeammalla. Takuuhinta toimii turvaverkkona markkinahinnan äkillisen romahtamisen varalta. Reilun kaupan lisä on erillinen summa, joka käytetään tuotannon kehittämiseen ja koko yhteisöä hyödyntäviin projekteihin, esimerkiksi terveysaseman tai koulun toimintaan.

Korkeamman Reilun kaupan lisän ja takuuhinnan lisäksi Reilun kaupan kansainvälinen järjestö Fairtrade International muuttaa kahvin kaupankäyntiin liittyviä kriteerejä siten, että viljelijöiden asema paranee hintaneuvotteluissa, säännöistä tulee selkeämmät ja hinnalla keinottelun mahdollisuus vähenee. Fairtrade International tarjoaa viljelijöille koulutusta sopimusten tekemisestä, hinnan kiinnittämisestä ja riskinhallinta strategioista.

Kahvin kuluttajahintoihin takuuhinnan korotuksella ei ole välitöntä vaikutusta. Kahvia ostetaan pitkillä sopimuksilla ja raaka-aineen hinnan osuus tuotteen vähittäiskauppahinnasta on loppujen lopuksi aika pieni. Tuottajille korotuksesta on kuitenkin merkittäviä hyötyjä sekä tuotannon kannattavuuden että jatkuvuuden takaamiseksi.

Lue lisää Reilun kaupan kahvista