Finnwatchin raportti: Työvaatteita tehdään nälkäpalkalla

8.3.2011

Finnwatch 8.3.2011

Osa julkisista hankkijoista on tiukentanut työvaatteiden tuotanto-oloja koskevia vaatimuksiaan, mutta suurin osa ei huomioi asiaa vielä lainkaan. Tuotannon eettisyyteen on alettu kiinnittää huomiota myös työvaatteita myyvissä yrityksissä. Vaatteita valmistetaan silti edelleen myös kehnoissa työoloissa, ja valvonta on riskimaissa usein puutteellista.

Finnwatchin tuoreeseen tutkimukseen haastatellut vaateyritykset kertovat havainneensa puutteita aasialaisilla tehtailla, joissa valmistetaan Suomeen tuotavia työvaatteita. Työvaatteiden tekijöille maksetaan lainmukaisen minimipalkan alittavia palkkoja, ja myös ylitöiden määrässä, ylityökorvauksissa ja työturvallisuudessa on parannettavaa.

"Yritysten raportoimat ongelmat ovat Aasian vaatetehtailla erittäin yleisiä. Niistä kertomista voi pitää osoituksena avoimuudesta ja alihankkijoiden työolojen tuntemuksesta", arvioi Finnwatchin toiminnanjohtaja Janne Sivonen. Vaikka osa vaateyrityksistä kertoi kohtaamistaan haasteista avoimesti, kolme (Dimex, Standa ja Würth) ei vastannut lainkaan myymiensä työvaatteiden eettisyyttä koskeviin kysymyksiin.

Sivosen mukaan tärkeintä on se, mitä hyvin tiedossa oleville riskeille tehdään. Finnwatchin selvityksen perusteella jokaisella riskimaista tuovalla yrityksellä on vaatehankintoja koskeva eettinen ohjeistus ja ainakin jonkinlainen valvontajärjestelmä. Ohjeiden laajuudessa oli kuitenkin eroja, ja vain osa yrityksistä käytti auditoinneissa riippumatonta, kolmatta osapuolta. Kwintetin ohjeistus osoittautui Finnwatchin tutkimuksessa kattavimmaksi.

Vaikka valtaosa Suomessa myytävistä muotivaatteista tehdään Aasiassa, työvaatteiden suurin tuojamaa on Viro. Työvaatteita tuodaan silti paljon myös riskimaista. Kiinan osuus tuonnista on noin 30 prosenttia, ja Bangladeshista, Intiasta ja Turkista tulee 4–6 prosenttia kustakin.

Eettiset vaatimukset yleistyneet julkisissa hankinnoissa

Finnwatchin tutkimus osoittaa, että verorahoilla työvaatteita ostavat julkiset hankkijat ovat terävöittäneet vaatteiden tuotanto-oloja koskevia vaatimuksiaan. Kolmasosa Finnwatchin haastattelemista julkisista hankkijoista asettaa työvaatteiden tuotanto-oloille jonkinlaisia vaatimuksia, kun neljä vuotta sitten eettisten kriteerien asettajia ei löytynyt lainkaan.

Uudessa tutkimuksessa haastateltiin 16 julkista hankkijaa ja kolme työvaateostoja tekevää valtionyhtiötä. Kaksi kaupunkia (Espoo ja Oulu) ja yksi valtionyhtiö (VR Yhtymä) eivät vastanneet hankintojensa eettisyyttä koskeviin kysymyksiin.

Finnwatch rohkaisee sekä julkisia hankkijoita että vaateyrityksiä tekemään eettisitä linjauksistaan nykyistä kattavampia. "On yleisesti tiedossa, että minimipalkka tarkoittaa monessa työvaatteita tuottavassa maassa nälkäpalkkaa. Silti elämiseen riittävä palkka mainitaan vain kahden työvaateyrityksen vaatimuslistalla. Myös tuotantoketjun valvontaa tulisi parantaa niissä yrityksissä, jotka eivät käytä riippumattomia auditointeja", sanoo Janne Sivonen.

Sivonen pitää julkisten hankkijoiden tiukentuneita vaatimuksia myönteisenä asekeleena, mutta muistuttaa samalla, että monessa muussa maassa on edetty Suomea nopeammin. "Veronmaksajat ovat tutkitusti sitä mieltä, että heidän rahansa on käytettävä vastuullisesti. Siksi on valitettavaa, ettei valtaosa suomalaisista kunnista ja kaupungeista aseta edelleenkään ostoilleen lainkaan eettisiä vaatimuksia", sanoo Sivonen.

Esimerkiksi Ruotsissa kunnat tekevät eettisissä hankinnoissa laajaa yhteistyötä ja käyvät itsekin auditoimassa kehitysmaiden tehtaita. Belgiassa kestävien hankintojen osuus on nousemassa tänä vuonna jo puoleen kaikista julkisista hankinnoista.

"Suomessa valitellaan eettisten vaatimusten asettamisen teknistä vaikeutta, mutta jos se on mahdollista muualla, miksei samaan pystyttäisi myös täällä?" kysyy Sivonen.

Lue raportti Finnwatchin sivuilta>>

Faktalaatikko

Eettisiä vaatimuksia työvaateostoilleen asettavat:
- Helsinki, Vantaa, Puolustusvoimat (Maavoimien materiaalilaitos), Tulli, Finnair, Posti
Ei eettisiä vaatimuksia työvaateostoille:
- Lahti, Tampere, Turku, Poliisin tekniikkakeskus, Rikosseuraamuslaitos
Eivät kerro hankintojensa eettisyydestä:
- HKL, Jyväskylä, Rajavartiolaitos, Uudenmaan sairaalapesula, Oulu, Espoo, VR Yhtymä

Toimituksille tiedoksi:

Aiheeseen liittyvän lehdistökuvan voi ladata Finnwatchin lehdistösivulta.

Lisätietoja:

Janne Sivonen, toiminnanjohtaja, puh. 044 3569 369, janne.sivonen [at] finnwatch.org

Finnwatch tutkii ja tarkkailee suomalaisten ja Suomeen sidoksissa olevien yritysten toiminnan vaikutuksia kehitysmaissa. Järjestön taustalla on joukko suomalaisia kehitys-, ay- ja ympäristöjärjestöjä.