Vaatimus Asahi Koseille pidättyä oikeustoimista ja aloittaa vuoropuhelu

25.2.2011

Malesiassa on puhjennut työselkkaus japanilaisen Asahi Kosei -elektroniikkayhtiön burmalaisten siirtotyöläisten kohtelusta. Tukeakseen erottamisella ja karkotuksella uhattuja burmalaisia työntekijöitä, malesialaiset ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt antoivat Asahi Koseille suunnatun julkisen lausunnon. Vastauksena tälle lausunnolle yhtiö vaatii nyt korvausta ja julkista anteeksipyyntöä kampanjan käynnistäjältä Network of Action for Migrants in Malaysia -järjestön aktiivilta, juristi Charles Hector Fernandezilta, sekä uhkaa häntä oikeustoimilla.

MakeITfair-kampanjan ja muiden järjestöjen lähettämässä kirjeessä Asahi Koseille ja sen tietyille ostajille (Hitachi, JVC, Philips, Seagate, Sony ja Toshiba) vaaditaan yhtiötä pidättymään oikeustoimista ihmisoikeuksien puolustajia vastaan ja aloittamaan vuoropuhelun työkiistan käsittelyssä.

MakeITfair ja muut kirjeen allekirjoittajat, kuten GoodElectronics, Clean Clothes Campaign ja kansainvälinen työntekijöiden oikeuksien foorumi ILRF, pitävät yhtiön vaatimuksia kohtuuttomina ja liiallisina. Järjestöt ovat huolestuneita sellaisesta oikeustoimien käytöstä ihmisoikeuskysymysten esiin nostajia vastaan, mitä ei voida hyväksyä. Ihmisoikeuksien suojelu riippuu asioiden esiin nostamisesta niiden kanssa, joilla on mahdollisuus toimia rikkomusten ratkaisemiseksi. Yhtiön nykyinen toiminta ei auta ratkaisemaan tapauksen ydintä – yhtiön laitoksen ilmeisiä työsuhdeongelmia.

Jos Asahi Kosein mielestä syytökset ovat epäreiluja, on ymmärrettävää vastata väitteisiin kirjallisesti tai vuoropuhelun kautta. Yhtiön tulisi kuitenkin osoittaa maltillisuutta ja keskeyttää toimet Charles Hector Fernandezia vastaan ja aloittaa vuoropuhelu tapauksen alullepanijoiden kanssa niin, että kiista voidaan ratkaista ihmisoikeuksia kunnioittaen ja laitoksen kaikki epäsuorasti tai suoraan asiaan liittyvät työntekijät huomioiden.

Kirjeessä viitataan myös elektroniikkateollisuuden vastuullisuusyhteenliittymän EICC:n yhteiskuntavastuuohjeeseen, joka kehottaa vaalimaan työntekijöiden ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa. Ohje viittaa yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja kansainvälisiin työnormeihin.

Kirjeessä korostetaan, että yhtiöiden vastuu tuotantopaikkojen työntekijöistä on tullut kansainvälisesti tunnustetuksi, vaikka työntekijät eivät olisikaan suoraan työllistettyjä vaan välitystoimiston kautta palkattuja.

Lausunnon allekirjoittajien esiin tuoma ongelma on hyvin tärkeä ja olennainen Malesian tilanteessa. Siirtotyöläisten aseman pitäisi olla vastuullisen yrityksen asia ja Asahi Kosein odotetaan ottavan tämän vakavasti.

Aihe on ollut esillä myös mediassa. Voit tutustua Joseph Allchinin artikkeliin aiheesta täällä.