Reilun kaupan pelisäännöillä kaivettu kulta tuo uutta toivoa kaivostyöläisille

17.2.2011

Kultaa

(16.2.2011, Reilun kaupan edistämisyhdistys) Reilun kaupan pelisäännöillä kaivettu kulta lanseerattiin Isossa-Britanniassa ystävänpäivänä 14.2. Reilun kaupan pelisäännöillä kaivetusta kullasta tehtyjä koruja ottavat ensimmäisenä myyntiin kaksikymmentä brittiläistä ja yksi kanadalainen yritys. Kulta on Reilun kaupan ja Alliance for Responsible Miningin -järjestön (ARM) yhteinen tuote, joka lupaa reilut työehdot kaivostyöläisille.

Rajusti nouseva maailmanmarkkinahinta houkuttelee satojatuhansia työntekijöitä kulllankaivuuseen, joka on yksi maailman vaarallisimmista teollisuudenaloista. Suuri osa kullankaivajista ei kuitenkaan hyödy 2000-luvun ”kultakuumeesta”, koska kehitysmaiden kaivostyöläiset ovat heikossa asemassa kullan globaalissa tuotantoketjussa.

Maailmassa noin 15 miljoonaa ihmistä harjoittaa pienimuotoista kultakaivostoimintaa. Moni heistä vaarantaa työssään terveytensä – jopa henkensä. Myös kullan käsittelyssä päivittäin käytettävät myrkylliset kemikaalit, kuten elohopea, syanidi ja typpihappo, aiheuttavat vakavia terveysriskejä. Lisäksi moni kullankaivaja joutuu häikäilemättömien välikäsien uhriksi myydessään kultaa eteenpäin.

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) mukaan pienkaivostoiminnan harjoittajien keskuudessa tapahtuu kuusi kertaa enemmän onnettomuuksia kuin laajamittaisessa toiminnassa. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että pienimuotoisessa kaivostoiminnassa on maailmanlaajuisesti enemmän työntekijöitä ja siitä, että pienemmissä kaivoksissa työolosuhteet ovat usein huonommat. Fairtrade Foundationin ja Alliance for Responsible Miningin uudessa raportissa kerrotaan yksityiskohtaisesti pienimuotoista kullankaivuuta harjoittavien työntekijöiden työolosuhteista.

Ison-Britannian Fairtrade Foundationin toiminnanjohtajan Harriet Lambin mukaan kultatuotannon todellisuus on täysin ristiriidassa kuluttajien mielikuvan kanssa.

”Kuluttajat välittävät kaivostyöntekijöiden työolosuhteista. Tästä syystä Reilun kaupan pelisäännöillä kaivetulla kullalla voi vastata epäreilun tuotannon ongelmiin, parantaa työolosuhteita ja ympäristön tilaa. Lisäksi Reilun kaupan pelisäännöillä kaivettu kulta tuo kestäviä taloudellisia hyötyjä köyhiin yhteisöihin.”

Reilun kaupan pelisäännöillä kaivetun kullan järjestelmä tarkoittaa, että kaivostyöläiset noudattavat Fairtrade Internationalin ja Alliance for Responsible Miningin maaliskuussa 2010 julkaisemia standardeja. Standardit edellyttävät, että kulta tuotetaan tuottajille ja ympäristölle turvallisella tavalla. Vastineeksi standardien noudattamisesta kaivostyöläiset saavat kullasta Reilun kaupan takuuhinnan ja Reilun kaupan lisän, jonka he voivat sijoittaa yhteisöön ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Lue lisää Reilun kaupan pelisäännöillä kaivetusta kullasta ja Fairtrade Internationalin kultastandardeista