Medialukutaitoa vastamainoksista – työpajat ja opas

Medialukutaitoa vastamainoksista -opas johdattaa vastamainosten maailmaan. Kannustamme kasvattajia itse ohjaamaan työpajan, jossa opitaan arvojanojen, mainosparodioiden, videoiden ja muiden toiminnallisten menetelmien avulla.

Eetti on toteuttanut vastuulliseen kuluttamiseen ja vastamainoksiin liittyviä työpajoja yhdessä oppilaitosten ja kirjastojen kanssa vuodesta 2013.

Lukuvuonna 2017–18 Eetti tekee yhteistyötä Biologian ja maantieteen opettajien liiton kanssa: Global Meal -hankkeessa koulutetaan opettajia pitämään ruoka-aiheinen vastamainostyöpaja ja kannustetaan nuoria osallistumaan vastamainoskilpailuun.

Opasta vastamainostyöpajan pitämiseen voi soveltaa alakouluille, yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Ilmaisia painettuja oppaita suomeksi tai englanniksi voi tiedustella osoitteesta eeva.kemppainen(at)eetti.fi.

Eetin työpajoista ja lasten mainoshavainnoista voi lukea Kansallisen audiovisuaalisen instituutin blogissa ja katsoa videon YouTubessa.

Valitettavasti Eetin järjestämät kouluvierailut ovat pääasiassa katkolla lukuvuonna 2017–2018, sillä ulkoministeriön myöntämää viestintä- ja globaalikasvatustukea on leikattu radikaalisti. Voit kuitenkin kysyä vierailun mahdollisuutta osoitteesta eeva.kemppainen(at)eetti.fi.

Eetin hankkeet vastamainonnan parissa


Eetti on järjestänyt vastamainostyöpajoja neljässä hankkeessaan vuosina 2013–2017. Seuraava hanke alkaa loppukeväällä 2018.

Ulkoministeriön rahoittamassa viestintä- ja globaalikasvatushankkeessa Kehitysmaat mainosten takana kehiteltiin vastamainostyöpajoja yläkouluille ja lukioikäisille. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamissa mediakasvatushankkeissa Medialukutaitoa vastamainoksista ja Mediaympäristö ja mainosten lukutaito kehiteltiin alakouluille sopiva työpajakonsepti. Keväällä 2017 työpajoja järjestettiin erityisesti kirjastoissa Medialukutaitoa vastamainoksista 2 – kirjastot mediataitojen levittäjinä -hankkeessa.

Vaatteita ja vastamainontaa -hanke alkaa loppukeväällä 2018 ja keskittyy vaatteisiin liittyvään mainontaan, yritysvastuuseen ja vastamainontaan.

A guide to running a subvertisement workshops in English

 

Teaching media literacy & geographies of consumption is a guide that educators can use in teaching. In a subvertisement workshop you discuss world trade, analyse product advertising and make own subvertisements.

See more information and an introduction on YouTubeYou can ask for a hard copy by sending email to eeva.kemppainen(at)eetti.fi.